Toezichthouder ACM heeft aangekondigd vergaande maatregelen te nemen om tekorten op het stroomnet op te lossen, zo schrijft NOS Nieuws. Het pakket omvat het prioriteren van aansluitingen voor bedrijven en instellingen die een maatschappelijk belang hebben, zoals scholen en ziekenhuizen.

Ook verplicht het pakket grote bedrijven om na te gaan of zij stroomcapaciteit kunnen afstaan tijdens piekmomenten. Momenteel is op bijna driekwart van de Nederlandse postcodes geen grootschalige stroomafname mogelijk door overbelasting van het net, mede veroorzaakt door de energietransitie.

Lucas van Cappellen van CE Delft benadrukt dat de toename in aanvragen voor stroomaansluitingen komt door bedrijfsgroei en de verschuiving naar elektriciteit als energiebron. Netbeheerders kunnen het net niet snel genoeg uitbreiden, waardoor duizenden organisaties op aansluiting wachten.

Het ACM-besluit geeft voorrang aan projecten met maatschappelijk belang, maar Van Cappellen betwijfelt of dit veel zal helpen zonder beschikbare ruimte op het net. De focus ligt op het stimuleren van stroomgebruik buiten piekmomenten, waarbij grote bedrijven tot 50% netkosten kunnen besparen.

Energie-Nederland is kritisch over verplichte capaciteitsafgifte door bedrijven en vreest voor het draagvlak van de energietransitie. Bedrijven die niet meewerken, riskeren een boete. Partijen kunnen nog bezwaar maken tegen deze maatregelen.

Lees het volledige artikel op NOS.nl: Toezichthouder ACM wil druk op stroomnet verminderen met pakket maatregelen (nos.nl)