Veelgestelde vragen

Algemene vragen

In Nederland moet een netbeheerder elk verzoek voor een aansluiting op het elektriciteitsnet binnen 18 weken aansluiten. Voldoet de netbeheerder hier niet aan, dan kan zij schadeplichtig zijn. Helaas wordt dit in veel gevallen niet nagekomen en leidt dit tot schade. Een inventariseren geeft aan hoeveel particulieren en bedrijven hierdoor schade lijden. Bij voldoende aanmeldingen starten we een claimstichting om de schade op de netbeheerders te verhalen.

De inventarisatie betreft de aanvragen die stagneren bij de drie grootste netbeheerders van Nederland: Enexis Netbeheer, Liander en Stedin.

De inventarisatie is het proces waarbij we gegevens verzamelen van potentiële eisers om te beoordelen of er voldoende basis is om een massaclaim in te dienen.

Vragen over de aanmelding

Door u aan te melden, helpt u ons om een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem. Dit kan leiden tot het opstarten van een massaclaim waar u aan kunt deelnemen om uw schade te verhalen op de netbeheerder.

 1. U een aansluiting heeft aangevraagd bij Enexis Netbeheer, Liander en Stedin.
 2. Uw aanvraag is geaccepteerd, maar niet binnen 18 weken gerealiseerd.
 3. U heeft hierdoor kosten gemaakt of schade geleden.

Deelname voor de inventarisatie is kosteloos en vrijblijvend. Pas wanneer een massaclaim gestart wordt waaraan u wenst deel te nemen, zijn er mogelijk kosten aan verbonden. Uiteraard wordt u hier tijdig over geïnformeerd. Een investeerder draagt de kosten voor het proces. Afhankelijk van de uitkomst van de claim kan de investeerder een deel van de opbrengst ontvangen.

Bij voldoende deelnemers richten we een claimstichting op die een gezamenlijke claim indient. U wordt geïnformeerd over vervolgstappen en uw deelname is vrijblijvend tot het moment dat u zich officieel aanmeldt.

U kunt aanmelden met uw persoonsgegevens. Indien u een aanmelding doet namens een bedrijf heeft u aanvullende bedrijfsinformatie nodig. Relevante documenten zullen op een later moment worden uitgevraagd. Bij relevante documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan uw energiecontract, brieven of e-mailwisselingen.

Er zijn geen directe risico's verbonden aan deelname aan de inventarisatie, omdat dit een vrijblijvend proces is.

Na uw aanmelding wordt geïnventariseerd hoeveel gedupeerden zich hebben aangemeld en of het zinvol is hiervoor een claimstichting op te richten. U wordt via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkelingen.

U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier op de website. Vul alle gevraagde gegevens in, op een later moment kunt u relevante documenten toevoegen om uw claim te ondersteunen.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2024. Het is belangrijk om u tijdig aan te melden.

In de meest gestelde vragen kunt u veel antwoorden vinden, u kunt zich echter ook direct registreren zonder verdere verplichtingen. In het portaal kunt u dan efficiënt met ons communiceren en u blijft via het portaal en nieuwsberichten op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na mijn aanmelding

U ontvangt per e-mail via een nieuwsbrief belangrijke updates en ontwikkelingen. Daarnaast houden we de website up to date.

Nee, de aanmelding voor de inventarisatie verplicht u niet tot deelname aan een eventuele claim. U ontvangt verdere instructies als de claim wordt gestart om u officieel aan te melden voor een claim om uw schade te verhalen op de netbeheerder.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de inventarisatie van de omvang van de gedupeerden. Bij het oprichten van een stichting wordt opnieuw contact opgenomen om uw deelname te bevestigen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt als u toestemming geeft voor deelname aan de massaclaim.

De duur van de inventarisatie kan variëren en is afhankelijk van het aantal geïnteresseerden, maar we streven ernaar om u binnen enkele maanden op de hoogte te brengen van de uitkomst.

Juridische vragen

Een massaclaim is een juridische procedure waarbij een grote groep mensen vorderingen instellen tegen een partij vanwege dezelfde oorzaak, zoals een productdefect, misleidende praktijken, milieuschade of in uw geval schade doordat uw netbeheerder u niet aansluit op het stroomnet.

Bij voldoende interesse tijdens de inventarisatie wordt er een claimstichting opgericht om namens alle gedupeerden schade te verhalen op de drie grootste netbeheerders van Nederland. Deze stichting dient dan namens al haar deelnemers die op een gelijke wijze gedupeerd zijn als gevolg van het niet of te laat aansluiten op het elektriciteitsnetwerk een claim in tegen de netbeheerders tot vergoeding van de geleden schade. De stichting wordt daarin bijgestaan door gespecialiseerde advocaten van DeHaan Advocaten.

De stichting zal altijd eerst proberen tot een oplossing te komen met de netbeheerders, buiten een rechter om. Als dat niet lukt, dan zal alsnog een massaclaim bij de rechter worden ingediend. Op deze wijze zal voor eenieder bindende vergoedingsregeling kunnen worden bereikt. Het voordeel van een massaclaim t.o.v. het procederen als individu is dat er vrijwel geen kosten zijn voor u als deelnemer. Een investeerder zal de kosten voor deze juridische procedure dragen. Aanmelden voor de inventarisatie is vrijblijvend. Voor aanvang van het starten van een massaclaim, wordt u geïnformeerd over de vervolg stappen en uw deelname, hiervoor dient u zich dan nog officieel aan te melden.

Er zijn verschillende redenen waarom het voordelig kan zijn om deel te nemen aan een massaclaim:

 • Kostenbesparing: Het indienen van een individuele rechtszaak kan duur zijn. Door de kosten te delen met andere eisers, wordt juridische bijstand betaalbaarder.
 • Sterkere zaak: Een gezamenlijke claim toont aan dat de schade wijdverspreid is, wat de kans op een succesvolle uitkomst vergroot.
 • Efficiëntie: Eén enkele rechtszaak kan sneller en efficiënter zijn dan duizenden individuele zaken.

 

De schade kan variëren. Als u noodmaatregelen heeft moeten nemen, zoals het huren van een aggregaat, of als u dubbele woonlasten heeft door een onbewoonbaar huis, kunt u deze kosten mogelijk als schade claimen.

Geenstroomaansluiting.nl is een initiatief van DeHaan Advocaten en Notarissen.

DeHaan Advocaten en Notarissen heeft ruime ervaring met massaschade en massaclaims. DeHaan Advocaten en Notarissen is onder andere betrokken geweest bij:

 • Stichting WAG: In de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) zijn 5.000 huiseigenaren uit Groningen verenigd, die te maken hebben met waardevermindering van hun onroerend goed als gevolg van de aardbevingen door gasboringen.
 • Immateriële claim/NAM: Dit betreft een massaclaim over de vergoeding van immateriële schade (dit is schade door pijn en leed en gederfde levensvreugde) voor ongeveer 5.500 gedupeerden in het aardbevingsgebied in Groningen als gevolg van de aardbevingen door gaswinning. De Hoge Raad heeft op 15 oktober 2021 de Groningers in het gelijk gesteld.
 • Stichting Nuon-claim Vattenfall: Deze stichting claimt namens haar deelnemers vergoeding van onterecht door Nuon/Vattenfall in rekening gebrachte kosten aan grootverbruikers.
 • Woonwijk De Teuge/Vitens: Een procedure van bewoners van woonwijk De Teuge tegen waterbedrijf Vitens over vergoeding van schade door onterecht afkoppelen van warmte/koude opslaginstallatie.
 • Truckclaim: Dit betreft een gezamenlijke vordering van verschillende truckeigenaren tegen diverse truckfabrikanten om schade te verhalen wegens de onterecht hoge aankoopprijzen van vrachtwagens, veroorzaakt door kartelvorming.

 

Samen staan we sterker in onze strijd voor een aansluiting op het stroomnetwerk.

 

Hoe kunt u deelnemen?
Klik op "Aanmelden" om uw contactinformatie achter te laten. Geef aan tegen welke netbeheerder uw claim gericht is, welke schade u heeft geleden of verwacht, en of u wilt deelnemen aan de massaclaim. Uw aanmelding is vrijblijvend en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.