Welkom bij GeenStroomAansluiting.nl

Uw partner in elektriciteitsaansluitingen

De drie grootste netbeheerders in Nederland zijn Enexis Netbeheer, Liander en Stedin. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, en de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ze zijn bovendien wettelijk verplicht om elke aanvraag voor een elektriciteit van zowel bedrijven als particulieren op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Huidige uitdagingen

Door een toenemende vraag naar elektriciteit, aanhoudende bouw van nieuwe bedrijfspanden en woningen en duurzame initiatieven is het elektriciteitsnet overbelast. Door de energietransitie, waardoor meer elektriciteit wordt verbruikt komt er extra druk op ons elektriciteitsnet. De benodigde netwerkuitbreidingen, zoals nieuwe kabels en onderstations, kunnen de vraag niet bijhouden. Momenteel wachten 6600 bedrijven en vele huishoudens op aansluiting.

Meer weten over uw rechten en deelname?
Deze website heeft als doel om te inventariseren bij Enexis Netbeheer, Liander en Stedin om hoeveel gevallen het landelijk gaat en wat de omvang is van de geleden schade per geval. Op basis van deze inventarisatie zal worden beoordeeld of er een massaclaim kan worden gestart namens alle gedupeerden. Doel van de massaclaim is om de geleden schade te verhalen of middels een regeling een vergoeding vast te stellen. Lees alles over de huidige situatie en ontdek hoe u zich aan kunt melden voor een inventarisatie. Samen staan we sterker!
In het nieuws

Eneco gaat zonnepanelen van bedrijven op afstand dimmen of uitzetten

Eneco gaat de zonnepanelen van bedrijven met meer dan honderd panelen op afstand aansturen om de stabiliteit op het stroomnet te verbeteren, zo schrijft NU.nl. Dit betekent dat Eneco de panelen kan dimmen of uitschakelen op momenten dat het stroomnet overbelast is. Bedrijven ontvangen een stuurbox waarmee zowel zijzelf als Eneco de panelen kunnen beheren.

Lees meer ...

Artikel in Energeia

Pieter Huitema, advocaat aansprakelijkheidsrecht en massaschade, bespreekt in Energeia een mogelijke massaclaim tegen netbeheerders. De claim richt zich op compensatie voor bedrijven en particulieren die niet tijdig of helemaal geen aansluiting op het elektriciteitsnet kregen, wat financiële schade veroorzaakte.

Lees meer ...

Blog: Job Velten, advocaat energierecht. Het elektriciteitsnet is vol.

Volgens de Elektriciteitswet (hierna: ‘E-wet’ ) is de netbeheerder verplicht elektriciteit te transporteren. Dat volgt uit artikel 24 lid 1 E-wet. De verplichting geldt niet als de netbeheerder redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft op zijn net. De afgelopen maanden wordt er veel geprocedeerd over dit onderwerp, waarbij de netbeheerder vrijwel altijd aan het langste eind trekt.

Lees meer ...

Zit u ook al maanden zonder stroomaansluiting?

Meld u vandaag nog aan, want samen staan we sterker!